เกี่ยวกับเรา

เราคือเว็บไซต์ที่รวมผู้รับงานรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศไทย ตามแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอ เพื่อความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างเหมาก่อสร้างงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ด้วยทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการ ออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบตกแต่งภายใน, ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สาธารณูปโภคต่างๆรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่เหมาะสม

เว็บของเราเป็นศูนย์รวมผู้รับเหมา ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาแล้วในเรื่องของคุณภาพงาน ความซื่อสัตย์ ซึ่งต่อมาหากมีประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการกับลูกค้า ทางเว็บไซต์ฯ จะทำการพิจารณาถอดถอนรายชื่อของผู้ค้าออกจากสารบบ

หากมีประเด็นใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 091-7652303 หรือ E-mail: [email protected]

พื้นที่อื่นๆ
free hit counter