คำถามพบบ่อย

  • BOQ คืออะไร? เห็นทางผู้รับเหมาพูดถึงคำนี้บ่อยๆ

  ตอบ  BOQ ย่อมาจาก Bill of Quantities คือรายการแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยแยกรายละเอียดของวัสดุออกเป็นหมวดหมู่ พร้อมด้วยราคาค่าวัสดุและแรงงาน

  • แล้ว BOQ มีหมวดหมู่อะไรบ้าง?

  ตอบ  โดยทั่วไป BOQ ของบ้านพักอาศัยจะประกอบด้วย 3 หมวดหมู่คือ
1.หมวดงานโครงสร้าง ประกอบด้วย
งานเสาเข็มและฐานราก
งานคอนกรีตและแบบหล่อ
งานเหล็กเสริม เหล็กรูปพรรณ
งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป 

2.หมวดงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย
งานผนังก่อและฉาบ
งานผิวตกแต่งพื้นและผนัง
งานฝ้าเพดาน
งานประตูหน้าต่าง
งานหลังคา
งานสี
งานสุขภัณฑ์

3.หมวดงานระบบต่างๆ ประกอบด้วย
งานประปา
งานไฟฟ้า
งานสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำ

  • แล้ว BOQ มีประโยชน์ยังไงล่ะ?

  ตอบ  BOQ มีประโยชน์คือ
1.ใช้เป็นสื่อกลางในการพิจารณาและตกลงระหว่างผู้รับจ้างและผู้จ้าง
2.ใช้เป็นข้อมูลประมาณระยะเวลาการก่อสร้าง
3.เป็นข้อมูลในการจัดหาวัสดุเข้าใช้ในการก่อสร้าง
4.ใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงราคาสำหรับการเพิ่มหรือลดที่นอกเหนือจากแบบ
5.ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบงานที่ก่อสร้างจริงเทียบกับที่ระบุไว้ใน BOQ
6.ใช้เป็นเอกสารประกอบเพื่อพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

  • หากผู้รับเหมาสร้างโดยที่ไม่เหมือนกับที่ตกลงไว้ใน BOQ จะทำอย่างไร?

  ตอบ  อย่าเซ็นตรวจรับงาน เพราะถือว่าผู้รับเหมาสร้างไม่ตรงตาม BOQ ควรให้ช่างแก้ไข หรือคุยกับผู้ที่ดูแลโดยตรง

พื้นที่อื่นๆ
free hit counter