บ้านโป่ง

“เราคือผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านโป่งที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน”

เราให้บริการในงานรับเหมาก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม ออกแบบ ทั้งบ้าน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ทั้งงานซ่อมเแซมขนาดเล็ก จนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และรวมถึงงานระบบไฟฟ้า และประปา และงานตกแต่งภายในภายนอก โดยให้บริการในพื้นที่บ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียง โดยทีมวิศวกรที่คำนึงถึงด้านหลักวิศวกรรม

จุดเด่นของเราคือ

  • มีประสบการณ์การทำงานทั้งขนาดเล็กและใหญ่มายาวนานมากกว่า 100 งาน ตลอดระยะเวลา 10 ปี
  • มีการวางแผนจากทีมงานที่มีประสบการณ์ ก่อนการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดระหว่างก่อสร้าง
  • มีการกำหนดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆและรายละเอียดการก่อสร้างก่อนเริ่มงานจริง (BOQ คือ) ดาวโหลดตัวอย่าง –> BOQ
  • ระหว่างก่อสร้างมีการแจกแจงรายละเอียดค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างละเอียด เพื่อควบคุมต้นทุนทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้าง
  • มีแผนการจ่ายเงินเป็นงวดที่ชัดเจน
  • ราคาเหมาะสม ด้วยวัสดุและคุณภาพงานตามหลักวิศวกรรม
  • มีการประกันการก่อสร้างหลังจากปิดงาน

ตัวอย่างงานรับเหมาก่อสร้างบ้านโป่งบางส่วนของเรา

วางเหล็กเส้นเพื่อให้พื้นแข็งแรง
รับเหมาต่อเติมบ้านโป่ง

งานปูกระเบื้องและต่อเติมระบบไฟฟ้า+หลังคา
ต่อเติมบ้านบ้านโป่ง

งานบ้านทรงไทย

รับเหมาก่อสร้างบ้านโป่ง

มีคำถามสามารถติดต่อเราได้ครับให้คำปรึกษาฟรี
โทร 081-4589323 หรือ กรอกข้อมูลด้านล่าง

* ช่องที่จำเป็นต้องใส่

ที่อยู่

บริษัท บ้านโป่งรับเหมาก่อสร้าง จำกัด
210 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง
อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   70110

รับเหมาก่อสร้างบ้านโป่ง

“บริษัทก่อตั้งมามากกว่า 10 ปี รับงานในพื้นที่บ้านโป่งมาแล้วมากกว่า 100 งาน”

หน้าอื่นๆ
free hit counter